gabionové konstrukce, ploty a opěrné zdi

Gabiony L+H Stav

Společnost L+H stav je mladá firma založená v květnu 2009, která se zabývá dodávkou, zpracováním a montáží protihlukových a podpěrných gabionových stěn.

Gabionové konstrukce jsou vyráběné ze svařovaných ocelových sítí vyplněných přírodním nebo lomovým kamenem do tvaru krychle, kvádru či matrace. Ocelová síť je vyráběna ze speciálně antikorozně upraveného drátu. Jako výplň lze použít kamenivo, zeminu, drcený beton či jiný, příp. recyklovaný materiál. Lze rovněž použít kombinaci těchto materiálů.

Výhody gabionových konstrukcí

  • velká finanční dostupnost oproti jiným srovnatelným podpěrným konstrukcím
  • efektivita výstavby a zpracování v krátkém časovém horizontu
  • šetrnost k životnímu prostředí vzhledem k recyklovatelnosti celé konstrukce a ekologickému zpracování
  • široká škála možného využití
  • suchá a čistá montáž
  • gabiony propouští vodu a dobře pohlcují zvuky

Využití gabionů

Gabiony jsou dnes známy jako drátěné konstrukce vyplněné kamenem, které se používají pro zpevnění svahů, říčních toků, ale také například jako moderní zídky na zahradách. Původně se však jednalo o proutěný koš, který se používal pro městská opevnění. Základy gabionů však můžeme nalézt ještě dříve, a to ve starověkém Egyptě jako stavby, které měly sloužit proti erozi.

Gabiony jsou svařované ocelové sítě, které se vyplňují kamenem (lomovým či přírodním), nejčastěji do tvaru krychle, kvádru nebo matrace.

V moderní době nacházejí gabiony využití nejčastěji jako zábrana proti erozi a sesouvání půdy a také u vodohospodářských staveb. V inženýrských sítích pak zejména jako zpevnění mostů, krajnic či ochrana pilířů. Nalézt je můžeme i při úpravách lesních a polních cest.

Ceník gabionů

Vzhledem k tomu, že každá zakázka vyžaduje velice individuální přístup a od toho se také odvíjí cena, nemůžeme Vám poskytnout ceník. Nicmémě Vám zcela zdarma provedeme nezávaznou cenovou kalkulaci. Kontaktujte nás pomocí formuláře níže.


NAHORU